Eksisterende lokalplaner

Lokalplan nr. 173 "Boligområde mellem Tyrsted og Boller Skov" omhandler et større område med boligenklaver placeret med grønninger imellem.

Nærværende lokalplanområde indebærer en del af ovenstående lokalplans delområde 3. Lokalplan 173 aflyses inden for nærværende Lokalplan 300's område.

Overordnet set er ændringerne i bestemmelserne i nærværende lokalplan, i forhold til Lokalplan nr. 173, at Tyrstedgaards driftsbygninger må rives ned for at give mulighed for at bygge tæt-lav boliger.