Lokalplanens indhold

Lokalplanen indeholder overordnet formål og bestemmelser om:

-udformning og placering af nye boliger hvor Tyrstedgaards driftsbygninger ligger i dag,

- beliggenhed og udformning af veje og fælles friarealer, herunder beplantning,

- forhold der sikrer at både hverdags- og klimaregn håndteres indenfor lokalplanområdet.