Kortbilag 6: Beskyttet mose

Kortet illustrerer lokalplanens delområder samt den beskyttede mose der findes i lokalplanområdets østligste del.