Kortbilag 3: Området i dag

Vær opmærksom på at forholdene kan ændre sig med tiden og at kortet dermed ikke er juridisk bindende.