Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanens gennemførelse hviler på bygherres vilje til og mulighed for at gennemføre planerne og udbygge området.