Facader

BILAG 5

Blok B, facade mod nord

 

Blok B, facade mod øst

Blok B, facade mod syd

Blok B, facade mod vest

Eksempel på facadetegl