BILAG 5 SNIT OG FACADER

Terrænsnit nord-syd med bygningsfacader

Facadematerialer. Tegl i jordfarver, tegl med reces, skifer.