Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 27. august 2018.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 19. september 2018.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 28. januar 2019.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 7. marts 2019.