Beliggenhed & eksisterende forhold

Boligenklaven Brahesbakke har en størrelse på ca 45.000m2 og er smukt beliggende umiddelbart nord for Bygholm Sø. Størstedelen af terrænet indenfor enklaven skråner mod syd ned mod Åbjerg Skovs markante bryn. Bag et levende hegn øst for enklaven ligger boligområdet ved Holger Danskes Vej. Mod nord er der et større græs- og engareal omkring fortidsmindet Langhøjen, og mod nordvest er en enklave med rækkehuse under opførelse. Mod vest ses det bølgede terræn, der forløber langs skovbrynet og Bygholm Sø.

Områdets beliggenhed

Dronefoto set mod øst af lokalplanområdet, som grænser op til parcelhusområdet ved Holger Danskes Vej og skoven ved Bygholm Sø I baggrunden Horsens by og Horsens Fjord.