BILAG 6 SKYGGEDIAGRAMMER

Bemærk: Skyggerne af de eksisterende huse er ikke beregnede og derfor udelukkende illustrative. Skyggerne af det eksisterende levende hegn øst for lokalplanområdet er ikke vist. Skyggerne forholder sig til sommertid/vintertid (oktober - marts).