Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

Situationsplan med antal etager angivet på hver bygning