Kommuneplanen

Området er omfattet af kommuneplanramme 13BO12., der er udlægger arealet til boligområde med en blanding af boligtyper. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.