Eksisterende lokalplaner

Denne lokalplan supplerer den gældende lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø, idet den inden for boligenklaven Brahesbakke (boligenklave 2.1) erstatter hovedparten af Helhedsplanens bestemmelser. Endvidere suppleres lokalplan 1-2012 i nærværende lokalplan med en situationsplan for en bebyggelse med etageboliger og tæt-lav boliger inden for enklaven Brahesbakke.
Øvrige dele af lokalplan 1-2012 er fortsat gældende for boligenklaven Brahesbakke.