Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

Arealudlæg / arealreservation til omlægning af krydset Langmarksvej / Sundvej og en del af Langmarksvej