Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 24. oktober 2017.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 31. oktober 2017

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 26. februar 2018. 

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 6. marts 201