Lokalplanens indhold

Denne Lokalplan erstatter, som tidligere oplyst, den eksisterende lokalplan 124. Lokalplanafgrænsningen bevares som den allerede er defineret ligesom delområdeafgrænsningen også er identisk med de eksisterende delområdeafgrænsninger.

Lokalplanen har både generelle bestemmelser for hele området og bestemmelser for de enkelte delområder. For delområdene 1 - 3 (svarende til delområderne A - C i eksisterende lokalplan) overføres de eksisterende bestemmelser i høj grad, mens bestemmelserne for delområde 4 (svarende til delområde D i eksisterende lokalplan) ændres som følge af det for nyligt udarbejdede kommuneplantillæg 38-2013 for Bydelscenter Sundvej.

I forbindelse med den forestående og gennemgribende omlægning af de trafikale hoved færdselsårer i Horsens sikrer lokalplanen samtidig at der reserveres plads til en omlægning af krydset Langmarksvej / Sundvej, samt omlægning af en del af Langmarksvej. Arealreservationen og omlægningen fremgår af kortbilaget "Fremtidige forhold".