Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen skal / kan gennemføres på både privat initiativ og kommunalt initiativ. Ejendommene indenfor lokalplanområdet er på tidspunktet for udarbejdelse af plangrundlaget i henholdsvis kommunal- og privateje. Delområde 4 øst for Langmarksvej er privatejet. Omlægningen af krydset Langmarksvej / Sundvej og en del af Langmarksvej vil ske på kommunalt initiativ og vil nødvendiggøre ekspropriation af areal hertil.