Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 26. april 2016

Forslaget er offentlig bekendtgjort 04. maj 2016

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 23. august 2016

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 30.august 2016