Eksisterende lokalplaner

Området er i dag omfattet af lokalplan 85, for et område ved Endelavevej, Bygholm Å, Dagnæs Bæk og Horsens Fjord. Lokalplan 85 vil kun blive ophævet i det område lokalplan 2016-8 dækker.