Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanen dækker et område på ca.7.8 Ha, og er beliggende på Endelavevej syd for rensningsanlægget, i tilknytning til Horsens Havn. Arealet er gammel losseplads, og er bygget ud i havnebassienet fra 1930´erne til slutningen af 1970´erne.

Det eksisterende Affald-Kraftvarmeværk blev bygget af det tidligere Elsam, i slutningen af 1980´erne. for at udnytte affald til elproduktion. Værket er nu blevet for lille og skal udvides for at kunne levere el og varme til Horsens by.

Endelavevej er idag en Industrivej, udrykningsgade for brandvæsnet og kendetegnet ved tung trafik. Området er præget af flere miljøtunge virksomheder. Beredskabet har sit hjemsted, og kører mange udrykninger derfra, og kommunens containerplads ligger forenden af Endelavevej. Det samlede billede er en vej med tung trafik, industri og udrykninger.

Lossepladsen som Endelavevej ligger ovenpå, blev etableret i 1930 érne, og de næste 40 år blev alt affald fra Horsens losset i havnen hvorved landtangen som hele området ligger på, opstod oven på havbunden. Området har tidligere været tiltænkt som et rekreativt område, når aktiviteterne på Endelavevej en gang stopper, men Erhvervshavnens udbygning og industriområdets udvikling har gjort området attraktivt for etablering af bynære arbejdespladser, som har gavn af havnens nærhed.

Syd for Endelavevej, ligger naturområdet Rigkær, Bollerstien, og bagved igen kolonihaver og boligkvarteret Dagnæs- og Fjordparken. Derfor kræver aktiviteter på Endelavevej, at der tages hensyn til naboerne og naturen.

Området ligger lavt i Horsens by, og kan derfor ses fra alle bakkerne som omkrandser Horsens by. Det stiller krav til udformningen af arkitekturen og anlæggets store bygnings volumen, da de bliver en del af det daglige billede fra rigtigt mange steder i byen. Den visuelle påvirkning af omgivelserne vil altid være markant på den placering.