Kommuneplanen

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanramme HR.00.04.T.1. og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg for lokalplan området.

Det nye kommuneplantillæg nr. 29 til kommuneplan 2013 ses her