Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at beholde det eksisterende kraftvarmeværk inklusiv skorsten, at udbygge produktionen af varme med et nyt biomasseværk, samt etablere oplag og forarbejdning af biomasse til forbrændning i anlægget. Det nye biomasseværk vil får en bygningsvolumen på 28 x 50 x 50 meter, og derudover kræve en skorsten på op til 90 meter.

Området vil blive dimensioneret til lastbiltrafik, fordi leverancen af biomasse og affald til anlægget, og bortkørsel af aske og affaldsprodukter fra produktionen sker med lastbiler. Biomassen vil komme fra det regionale opland med lastbil igennem Horsens, samt fra udlandet med skib via havnen. Omlastningen fra skib til lastbil og kørsel til værket på Endelavevej, vil give en øget lastbiltrafik på Høegh Guldbergs Gade.

Udvidelsen af varmeproduktionen på Endelavevej, er fastlagt i et godkendt varmeprojektforslag, godkendt af byrådet den 6. oktober 2015, jv. varmeforsynings lovens regler. Ved en fuld gennemførsel af varmeprojektforslaget, vil Horsens Kommune spare miljøet for 30.000 tons Co2 årligt.