Overordnet planlægning

Anlægget er underlagt Miljøstyrelsens miljøkontrol, og udvidelsen af anlægget og grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse er en fuld VVM Redegørelse, som kræver Miljøstyrelsen godkendelse.

Se VVM redegørelsen her.