Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet et omfattet af gældende Lokalplan nr. 9-2007, Boliger, Ørnstrupvej, delområde 4. Delområde 4 er her udlagt til erhverv, som ikke stiller særlige beliggenhedskrav. Det er derfor påkrævet, at der udarbejdes en ny lokalplan, som muliggør etablering af et bilhus med salg af biler. Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses delområde 4 i Lokalplan 9-2007.

Lokalplan 150

Lokalplanområdet mod Vejlevej er omfattet af gældende Lokalplan 150, som regulerer blandt andet skiltning på kommunens indfaldsveje. Lokalplan 150 regulerer sammen med denne nærværende lokalplan skiltning med videre for det nye bilhus.