Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af rammelokalplanen lavet et kommuneplantillæg - Tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens. Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplanen.

Du kan finde kommuneplantillægget her