Beliggenhed & eksisterende forhold

Nordhavnen er beliggende landskabeligt smukt ved bunden af Horsens Fjord, umiddelbart over for erhvervshavnen og tæt ved Midtbyen.

Delområderne i Masterplan - Horsens Havn 2010

Rammelokalplanens område dækker et landområde på ca 31 ha og et område der rummer lystbådehavnens broer samt en del af havnebassinet og fjorden, hvor der ønskes etableret nyt land.

Lokalplanen omfatter Masterplanens delområder Nordhavnen og Havneøen, hvor omdannelsen forventes at komme i gang først. Endvidere Bystranden/Langelinie indgår fordi den visuelt og funktionsmæssigt har sammenhæng med lystbådehavnens område. Havnetrekanten er udeladt, fordi den allerede er lokalplanlagt og byggeriet er igang.

Terrænet i området er let faldende fra nord mod syd. Nærmest havnebassinet ligger terrænet i ca. kote 1.50 DRV90 og dele af lystbådehavnens landarealer ligger endnu lavere.

I lokalplanområdet ligger både eksisterende aktive og lukkede erhverv. Syd for lokalplanområdet, på den anden side af havnebassinet, ligger erhvervshavnen som fortsat er aktiv. Store dele af lokalplanområdet er derfor udsat for miljømæssige påvirkninger, som primært er støj fra havnens virksomheder og deres aktiviteter på havnearealerne i forbindelse med lastning og losning af skibe. Der er desuden trafikstøj fra Strandpromenaden og Niels Gyldings Gade.

Inden for området ligger en bred vifte af bygningstyper, spændende fra nyere, eksklusive boliger ved Langelinie til forladte produktionsbygninger, siloer og tanke. Der er enkelte bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige.

Langelinieanlægget fremtræder som en stor, åben græsplæne med grupper og rækker af primært velvoksne egetræer. Fra området er der fri udsigt til Horsens Fjord.

Lokalplanområdet afgrænsning på Nordhavnen