Eksisterende lokalplaner

Rammelokalplanområdets eksisterende lokalplaner

Dele af lokalplanområdet er omfattet af følgende lokalplaner:

Lokalplan 148 for et område omkring Langelinie og lystbådehavnen og Lokalplan 208 for byggeri til liberale erhverv på Nordhavnen, Begge lokalplaner er byggeretsgivende (dog i begrænset omfang) og i strid med rammelokalplanen, men kan ikke aflyses af rammelokalplanen.

Lokalplan 10-2012, Restaurant og klubhus, Horsens Sejlklub og Lokalplan 2016-4, Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22. Lokalplanerne er ikke i modstrid med rammelokalplanen.

Lokalplan 150-2013, Skilte og facaderegulering. Lokalplanen er er ikke i modstrid med rammelokalplanen.