Facader og visualiseringer

Facade mod øst

Facade mod vest

Facade mod syd

Visualisering af det nye byggeri set fra Sønderbrogade mod vest