Kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde HR.00.01.C.17., hvis anvendelsesbestemmelser er centerformål; butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service.

Denne lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser.