Beliggenhed & eksisterende forhold

Sønderbrogade set mod nord.

Sønderbrogade set mod syd

Lokalplanområdet afgrænses mod sydøst af Sønderbrogade og på de resterende sider af naboejendomme. Det har en størrelse på ca. 2000 m2. Den eksisterende bygning anvendes til liberalt erhverv.

Sønderborgade er en af de gamle indfaldsveje til Horsens. Denne strækning af gaden har en blandet karakter. Der ligger små, fine byhuse og erhvervsejendomme. I området er både boliger, butikker og liberalt erhverv.

Det skæmmer gadebilledet, at der er en del huller i husrækken.

Lokalplanområdets placering i byen