Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at bygge en op til tre-etages bygning vinkelret på Sønderbrogade, som vist på visualiseringen og illustrationsplanen. Bygningen bygges i røde teglsten, så den kommer til at harmonere med den eksisterende bygning, og med de fleste bygninger i Sønderbrogade. Placering og udformning vil danne en pendant til Sønderbrogade 14, og bygningen vil sammen med træbeplantningen langs skellet visuelt lukke et hul i husrækken, og dermed stramme gadebilledet op.

Lokalplanen giver mulighed for at bygningen kan anvendes til liberalt erhverv, boliger, butikker og offentlig og privat service. Hvis der skal indrettes boliger i bygningen, skal der sikres gode friarealer i form af en altan til den enkelte bolig og adgang til en tagterrasse, hvis der ikke kan etableres et velbeliggende fælles friareal på terræn.

Pladsen foran den eksisterende og nye bygning vil fortsat blive anvendt til parkering og ankomstareal.