Eksisterende lokalplaner

Ejendommen Sønderbrogade 16 er omfattet af lokalplan 162 fra 1999, der blandt andet blev udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for ombygning af en tidligere maskinfabrik (Løvenørnsgade 13-17) til bolig-, kontor, og butiksformål. Den del af lokalplanen 162, der er omfattet af nærværende lokalplan ophæves ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af lokalplan 2013-150, der er en facade- og skilteregulerende lokalplan, der blandt andet indeholder bestemmelser om størrelse på og antal af skilte.