Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 25. august 2015.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 1. september.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 15. december 2015

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 3. februar 2016.