Vedtagelse

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 23. juni 2015.