Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan 150, der regulerer udformning af skilte og facader.