Beliggenhed & eksisterende forhold

Eksisterende forhold

Den eksisterende/oprindelige centerbebyggelse med indkørsel fra Vejlevej er opført i årene 2004-2006. Bebyggelsen med indkørsel fra Lokesalle er fra 1988. Bygningerne ved Vejlevej 68-70 er simpelt og tidstypisk erhvervsbyggeri. De er udført med flade tage og står i gråsorte betonplader med fritlagte sten og stedvise indgangspartier i glas. Kørearealer er i belægningssten. Bygningen ved Lokesalle er med saddeltag og er ligeledes , beklædt med metalplader. Langs lokalplanområdets afgrænsning mod boligbebyggelsen ved Lokesalle og Friggasvej er der udført en mindre jordvold. Jordvolden er beplantet med buske og opstammede træer og skærmer boligbebyggelsen mod støj fra erhvervsområdet samt mindsker indblik på dette. Samtidig hæver beplantningen det visuelle niveau, særligt i gadebilledet ved Friggasvej og Lokesalle.

Foto øverst til venstre: Et blik ned af Lokesalle mod nord. Til højre ses den beplantede jordvold mod erhvervsområdet.

Foto øverst til højre: Den eksisterende butiksbebyggelse Vejlevej 70. I baggrunden anes Vejlevej.

Foto nederst til venstre: Den eksisterende bebyggelse med indkørsel fra Lokesalle.

Foto nederst til højre: Den eksisterende butiksbebyggelse Vejlevej 68a-f.

Lokalplanområdets beliggenhed i bydelen