Kommuneplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer, der udlægger området til Centerómråde, og kommuneplanens retningslinier, hvorefter området er en del af Bydelscenter Vejlevej Syd/Torstedalle.

Se i øvrigt afsnittet om detailhandel.