Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 29.marts 2016

Forslaget er offentlig bekendtgjort 5. April 2016

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 23. August 2016

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 30.August 2016