Udbygningsaftaler

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har en af ejerne i lokalplanområdet overfor Horsens Kommune tilkendegivet at de ønsker at indgå en udbygningsaftale om overkørselsforhold med Horsens Kommune for at finansiere forbedringer heraf, der sikrer en højere kvalitet og standart, end den nuværende i området. Nærmere bestemt vil der blive etableret en hævet flade på Værvej ved overkørslen til matr.nr. 1d og 1l Vær Præstegård,Vær.