Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Plan- og Miljøudvalget som forslag den 02.06.2020


Forslaget er offentlig bekendtgjort 11.06.2020


Lokalplanen er endelig godkendt i Plan- og Miljøudvalget den 08.09.2020.


Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 21.09.2020.