Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger på Sundgårdsvej nr. 9-55 i Stensballe.

Området er attraktivt beliggende ud til det åbne landskab mod nord, og der er udsigt over Nørrestrand fra mange huse.

Mod syd grænser området op til Super Brugsen og nærliggende boligområder på Sundbakken.

Den arkitekttegnede bebyggelse består af 12 dobbelthuse, dvs. 24 boliger, der ligger på et lukket vænge. Grundene er i gennemsnit 309 m².

Husene er opført som længehuse, der ligger relativt tæt langs vejen, hvilket giver området en særlig karakter af fællesskab.

Facaderne er opført i rødt teglstensmurværk med enkle murværksdetaljer. Tagene er røde vingeteglstage og de fremherskende farver på udvendigt træværk er hvidt og gråt. Hvor detaljer langs taget og vinduer er hvide, er hoveddøre, bryggersdøre og udvalgte træbeklædninger grå. 

De ubebyggede arealer er udlagt i græs og alle hegn i skel er levende, mest i form af lave bøgehække omkring haverne mod fællesarealerne og det omgivende landskab. Boligvejene er udlagt i asfalt uden fortorve.