Overordnet planlægning

Lokalplanens indhold er ikke i strid med landsplandirektiver, andre statslige planer, vvm-redegørelser, anlægslove m.m.