Kommuneplanen

Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med lokalplan 353 ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinjer.

Der er derimod ikke overensstemmelse med kommuneplanens rammedel. Og der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanens hovedstruktur

Lokalplanlægningen for det eksisterende boligområde sker i harmoni med hovedstrukturens mål om, at udvikle en attraktiv kommune at bosætte sig i. Målet om at byerne skal fortættes, men have åbne vidder, grønne områder og vandet nærheden, opfyldes i høj grad med boligområdets attraktive placering på kanten af landskabet omkring Nørrestrand.

Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanlægningen for det eksisterende boligområde er ikke i konflikt med kommuneplanens retningslinjer.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Formålet med tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017 er at skabe overensstemmelse mellem de faktuelle forhold samt kommuneplanens rammer for området. Det betyder konkret, at bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse fastsættes til 40 i stedet for 30.