Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Området ligger i kystnærhedszone, ca. 800 meter fra Horsens Fjord. Området er allerede udbygget og lokalplanens indhold medfører ikke væsentlige ændringer af de visuelle forhold i kystlandskabet. 

Byggeriets maksimale højde fastsættes til 5,1 m.