Eksisterende lokalplaner

Lokalplanen erstatter såvel en tidligere aflyst deklaration, som den gældende lokalplan nr. 141 for området omkring Sundgårdsvej.

Lokalplan nr. 141 indeholder i stort omfang sammenfaldende bestemmelser om for eksempel materialevalg, og den aflyses derfor inden for lokalplan 353.