Lokalplanens indhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser der sikrer, at boligområdet bevarer sin nuværende karakter. Det sker især gennem bestemmelser om byggeriets udseende. 

Byggeriet

Byggeriet skal fortsat være rødt teglstenbyggeri med blank tegl på facader og gavle, og rødt vingetegl på taget. Mindre facadepartier må gerne opføres i træ, der enten males gråt eller hvidt. 

Vinduer og døre skal være hvide, undtagen hoveddøre, der alle skal være grå.

Byggeriets omfang reguleres af en bebyggelsesprocent på maksimum 40 på den enkelte grund. Den maksimale bygningshøjde er 5,1 meter.

Der er fastlagt byggefelter for dobbelthusenes længehusstruktur, mens der må tilbygges udover byggefeltet på facaden der vender væk fra boligvejen, det vil sige til "baghaven".

Ubebyggede arealer

Områdets fælles friarealer skal udlægges i græs, men med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan opføres et fælleshus for områdets beboere. Fælleshuset skal opføres i tilsvarende materialer som det øvrige byggeri og med samme maksimale højde.