Skitser

Principsnit, de nye boliger udføres med saddeltagskonstruktion - 45 graders taghældning og maksimum højde på 7 meter