Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Byplanvedtægt B (Partiel Byplanvedtægt for Dagnæs og den nordligste del af Bækkelund i Tyrsted-Uth kommune). I forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves byplanvedtægten for ejendommen.

Det kan nævnes at hele Byplanvedtægt B søges ophævet inden for nærmeste fremtid.