Området i dag

KORTBILAG 4

Lokalplanområdet med det aktuelle luftfoto/baggrundskort

Vær opmærksom på at dette kort ændre sig over tid og derfor ikke er juridisk bindende i forhold til lokalplanen.