Lokalplanafgrænsning

KORTBILAG 1

Ejerlav: Søvind By, Søvind